12 Ekim 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28793

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

KAMU KURUM VE KURULULARININ NAKT TALEPLERNN

HAZIRLANMASI VE HAZNE MSTEARLIINA

BLDRLMESNE LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 12/3/2011 tarihli ve 27872 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Kamu Kurum ve Kurulularnn Nakit Taleplerinin Hazrlanmas ve Hazine Mstearlna Bildirilmesine likin Ynetmeliin 4 nc maddesinin ikinci fkrasna aadaki () bendi eklenmitir.

) lgili Tebli kapsamndaki kaynaklar,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn () bendi ile beinci fkrasnda geen drdnc fkrada belirtilen ibaresi yrrlkten kaldrlm, nc, drdnc ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi,

(3) kinci fkrann (c) bendinde belirtilen sre sonunda NTAS, takip eden ayn ilk i gnne kadar aylk yeni talep giriine kapatlr.

(4) Gerekli olduu hallerde, sadece iinde bulunulan aya ilikin olmak kaydyla revize nakit talepleri Mstearla iletilir.

(6) Nakit talebi olmayan kamu kurum ve kurulular, ikinci fkrann (c) bendinde belirtilen sre ierisinde nakit taleplerinin olmadn NTAS araclyla Mstearla bildirir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda geen ve drdnc fkrasnda ibaresi yrrlkten kaldrlm, son cmlesindeki srelere ifadesi sreye olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/3/2011

27872