12 Ekim 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28793

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5449

11 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2011) Değiştiren Anlaşma’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/8/2013 tarihli ve 784078 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     B. ARINÇ                                                N. ERGÜN                                           M. Z. ÇAĞLAYAN                                          N. ERGÜN

              Adalet Bakanı V.                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.             Avrupa Birliği Bakanı V.               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                   S. KILIÇ                                              A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                            Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                               C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA)

V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2011) Değiştiren Anlaşma