12 Ekim 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28793

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5400

Ortadoğu’da Barış Konulu 2013 Uluslararası Medya Seminerinin Ülkemizde düzenlenmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan ekli Anlaşma’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/9/2013 tarihli ve 825221 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                             T. YILDIZ                                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                               E. BAYRAKTAR                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                                   V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                                            Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ortadoğu’da Barış Konulu 2013 Uluslararası Medya Seminerinin Ülkemizde Düzenlenmesine

İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Mektup

Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma