9 Ekim 2013 Tarihli ve 28790 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/5303  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bulaşıcı Hastalıklar Konusunda İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2013/5314  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İçme Suyu Temini ve Sanitasyonu Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5346  Kars İlinde Tesis Edilecek Yağmur Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5347  Sakarya İli, Erenler ve Arifiye İlçelerinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5360  İzmir İli, Bergama İlçesinde Tesis Edilecek Düzova Rüzgar Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5408  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2013/5409  6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2013 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

—  Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği

—  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/6)

—  Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/157 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/158 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/10/2013 tarihli ve 28789 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Orta Vadeli Program (2014-2016), Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Ait Yönetmelikler, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Ait Tebliğ ile 2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.