9 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28790

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/157

Konu : Salpazar Liman Sahas'nn zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 25/7/2013 tarih, 6763 sayl yazsna istinaden;

Bakanlar Kurulunun 10/8/1993 tarih ve 93/4693 sayl Karar ile zelletirme kapsamna alnan ve Kurulumuzun 30/10/1995 tarih ve 95/81 sayl Karar ile zelletirme stratejisi belirlenen Trkiye Denizcilik letmeleri A..ye ait Salpazar Liman Sahasnn 30 yl sreyle iletme hakknn verilmesi yntemiyle zelletirilebilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

1. Salpazar Liman Sahas'nn; 702.000.000 (Yediyzikimilyon) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Dou Holding A..'ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Dou Holding A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde, iletme hakk devir szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.