8 Ekim 2013 Tarihli ve 28789 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5444     Orta Vadeli Program (2014-2016)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

KURUL KARARI

—  Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016)’ın Kabulüne Dair 4/10/2013 Tarihli ve 2013/24 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2014-2016 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

—  Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

GENELGE

—  2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2013/1 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi