7 Ekim 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28788

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : klim Deiiklii ve Hava Ynetimi

Koordinasyon Kurulu

GENELGE

2013/11

nsan sal ve evrenin korunmas maksadyla hava kirliliinin nlenmesi ve azaltlmas ile atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynakl sera gaz emisyonlarnn iklim sistemi zerindeki olumsuz etkisini nlemek ve belirli bir seviyede durdurmak iin akdedilen szlemelerden; Birlemi Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu "Uzun Menzilli Snr Aan Hava Kirlilii Szlemesi ile BM klim Deiiklii ereve Szlemesi yrrle girmi ve bu szlemelere bal eitli protokoller lkemiz tarafndan imzalanmtr.

Sz konusu szleme ve protokoller ile i mevzuatmzdan kaynaklanan sorumluluklar erevesinde; ulusal hava emisyonlar ile sera gaz emisyonlar envanterinin lkemize zg bilgileri ierecek ekilde iyiletirilebilmesi, sektrel olarak emisyon oluumuna katks bulunan faaliyet alanlarna bal detayl bilgi toplanabilmesi, ulusal emisyon faktrlerinin gelitirilebilmesi, iklim deiikliinin zararl etkilerinin nlenmesi iin gerekli tedbirlerin alnmas, bu konuda lkemizin artlar da dikkate alnarak uygun i ve d politikalarn belirlenmesi, emisyon azaltmna esas stratejilerin ortaya konulmas amacyla ilgili kurum ve kurulular arasnda koordinasyon ve ibirliinin salanmas nem arz etmektedir.

Bu amalarla 2001/2 sayl Genelge ile klim Deiiklii Koordinasyon Kurulu kurularak 2010/18 ve 2012/2 sayl Genelgeler ile yeniden yaplandrlm ve 2012/22 sayl Genelge ile ''Hava Emisyonlar Koordinasyon Kurulu'' kurulmutur. klim deiiklii ile mcadele ve hava emisyonlar ynetimi konularnn birbiriyle ilikili ve btncl olarak ele alnmas gereken konular olmas ve ulusal lekte ilgili kurum ve kurulularn ortak olmas nedeniyle anlan kurullarn birletirilerek klim Deiiklii ve Hava Ynetimi Koordinasyon Kurulu (Kurul) adyla yeniden yaplandrlmas uygun grlmtr.

Kurul, evre ve ehircilik Bakannn Bakanlnda; Avrupa Birlii, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dileri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gda, Tarm ve Hayvanclk, ileri, Kalknma, Maliye, Milli Eitim, Orman ve Su leri, Salk, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlklarnn Mstearlar, Hazine Mstear, Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan, Trk Sanayici ve adamlar Dernei (TSAD) ve Mstakil Sanayici ve adamlar Dernei (MSAD) Genel Sekreterlerinin katlmyla oluturulmutur.

Kurul ylda en az bir defa toplanacak, alma usul ve esaslar Kurul tarafndan belirlenecek, Kurul tarafndan alnan kararlar ilgili kurum ve kurulularca uygulanacak, Kurulun Sekretarya hizmetleri ve koordinasyon ileri evre ve ehircilik Bakanl tarafndan yrtlecektir. Kurul tarafndan ihtiya duyulmas halinde; alt kurul, komite, danma gruplar ile geici ve kalc alma gruplar oluturulabilecektir. lgili kamu kurum ve kurulularnn yan sra niversiteler, sivil toplum kurulular, meslek birlikleri ve zel sektr temsilcileri Kurul toplantlarna davet edilebilecek, alt kurul, komite ve alma gruplarnda yer alabileceklerdir.

Kurul almalarnn iklim deiiklii ve hava ynetimi konular erevesinde bir btnlk ierisinde yrtlmesi ve uygulamalarn Kurul kararlar dorultusunda gerekletirilebilmesi iin tm kurum ve kurulular zerine den grev ve sorumluluklar yerine getirecektir.

18/8/2010 tarihli ve 27676 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2010/18 sayl genelge, 6/1/2012 tarihli ve 28165 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2012/2 sayl genelge ve 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2012/22 sayl genelge yrrlkten kaldrlmtr.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan