5 Ekim 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28786

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/19)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli "elektrikle alan duvar saatleri" iin 7/11/2001 tarihli ve 24576 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2001/5) ile yrrle konulan dampinge kar nlemin, 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No:2007/17) ile tamamlanan nihai gzden geirme soruturmas (NGGS) sonucunda uygulanmasna devam edilmesi uygun grlmtr.

(2) Uygulanmakta olan bahse konu nlemlerin yrrlkten kalkma sresinin bitiminden nce, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmeliin 35 inci maddesinin ikinci fkras hkmnce 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2011/20) vastasyla, yerli retim dalnn nleme konu rn ve lke kapsamnda mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile NGGS almas talebinde bulunabilecekleri duyurulmutur.

(3) Yerli retici Aypa Elektronik San. ve Tic. Ltd. ti. tarafndan salanan bilgiler erevesinde HC meneli elektrikle alan duvar saatleri iin 18/10/2012 tarihli ve 28445 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/20) ile NGGS balatlmtr. Sz konusu soruturma T.C. Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen NGGS sonularn iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Yaplan incelemede, Ynetmeliin 20 nci maddesi uyarnca, bavurunun yerli retim dal (YD) adna yaplm olduu ve reticinin YD temsil ettii anlalmtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma aln mteakip soruturma konusu rnn Bakanlk tarafndan bilinen HCdeki reticilerine/ihracatlarna, Trkiyede yerleik ithalatlarna ve ayrca soruturmaya konu lkedeki yerleik dier reticilere/ihracatlara iletilebilmesini teminen anlan lkenin Ankaradaki Bykeliliine ilgili soru formlar, bavurunun gizli olmayan zeti ve soruturma al Tebliine ulamalarn salamak iin soruturma alna ilikin bildirim yaplmtr.

(2) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dhil 37 gn sre tannmtr. Taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) YD, soruturma sresi boyunca Bakanlmz ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) Kendilerine bildirim yaplan ithalat firmalarn sadece ikisinden cevap alnmtr.

(5) Kendilerine bildirim yaplan retici/ihracat firmalardan herhangi bir cevap alnmamtr.

(6) Soruturmaya ilikin bilgi ve bulgularn tamamlanmas akabinde, soruturma sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi, bulgu, tespit ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim; soruturma konusu lkenin Ankara Bykelilii ve soruturma srasnda gr bildiren ithalat firmalar ile YDe iletilmitir.

(7) Taraflardan nihai bildirim sonras herhangi bir gr alnmamtr.

(8) Taraflarn soruturma boyunca ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, bu grlerin mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlarna bu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir. Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nshalar, talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli retici Aypa Elektronik San. ve Tic. Ltd. tinin stanbulda bulunan retim tesisi ile idari merkezinde yerinde dorulama gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn tespiti iin 1/1/200931/12/2011 arasndaki dnem gzden geirme dnemi olarak belirlenmitir

KNC BLM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, 9105.21.00.00.00 Gmrk Tarife statistik Pozisyonu (GTP) altnda yer alan elektrikle alan duvar saatleridir.

(2) Elektrikle alan duvar saatleri ereve, kadran ve akrep-yelkovan-saniyenin elektronik devrelerden oluan bir makine ile montajndan elde edilmektedir. Pil ile alan sz konusu rnn farkl tasarm versiyonlar da bulunmaktadr. rn mesken, iyeri ve okullarda kullanlabilmektedir.

(3) YD tarafndan retilen rn ile soruturma konusu lke meneli elektrikle alan duvar saatlerinin benzer rnler olduu tespiti esas soruturmada yaplmtr. Bu soruturmada ise, gerek YD tarafndan gerekse soruturma konusu lkede retilen elektrikle alan duvar saatlerinin ilevsel zellikleri, fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn rn alglamas ve rnlerin birbirini ikame edebilmeleri asndan iki rnn benzer rn olma durumunu ortadan kaldracak bir deiiklik olduuna dair bir tespitte bulunulmamtr.

(4) Dier taraftan, soruturma konusu rn ile ilgili aklamalar genel ierikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC BLM

Dampingin Devam, Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu sre iinde dampingin devam edip etmedii incelenmitir.

(2) Soruturma srasnda yeni damping marj hesaplanmam, esas soruturmada hesaplanm olan damping marjlar gsterge olarak dikkate alnmtr.

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, YDdeki zarar durumu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir. thalat verileri incelenirken, nlemin etkisini ve nlem sonras duruma ilikin eilimleri grebilmek amacyla 2009-2011 dnemi dikkate alnmtr.

(2) nlem konusu rnn Trkiyeye genel ithalat ve HCden yaplan ithalatn analizinde Trkiye statistik Kurumu (TK) verileri kullanlmtr.

rnn genel ithalat

MADDE 10 (1) 2009-2011 dneminde tm lkelerden gerekletirilen genel ithalat verileri incelenmitir.

(2) 2009 ve 2010 yllarnda sz konusu rn ithalat srasyla 400.126 adet ve 442.397 adet olarak gereklemitir. 2011 ylnda gerekleen toplam ithalatn artarak 856.794 adet seviyesine ykseldii grlmektedir.

(3) rnn ithalatna deer olarak bakldnda ise 2009 ylnda 2.036.861 ABD Dolar seviyelerinde olan genel ithalatn 2010 ile 2011 yllarnda artarak 3.340.917 ile 5.816.647 ABD Dolar seviyesine ykseldii gzlenmitir.

(4) Maddenin genel ithalatnn ortalama birim fiyatlarnn 2009-2011 yllar itibariyle srasyla 5,09 ABD Dolar/adet, 7,55 ABD Dolar/adet ve 6,79 ABD Dolar/adet olarak gerekletii grlmektedir.

Maddenin HCden ithalat

MADDE 11 (1) 2009-2011 dneminde HCden yaplan nlem konusu rn ithalat miktar baznda 2009 ylnda 217.765 adet, 2010 ylnda 350.065 adet, 2011 ylnda 760.496 adet olmutur. HCden adet baznda gerekleen ithalatn 2009 ylndan 2011 ylna %249 orannda artt grlmtr.

(2) HCden yaplan nispi ithalat incelendiinde, bu lkeden yaplan ithalatn genel ithalata miktar bazndaki orannn, 2009dan 2011e kadar srasyla %54, %79 ve %89 olarak ve giderek artarak gerekletii grlmektedir.

(3) HCden yaplan ithalatn birim fiyat, 2009 ylnda 5,49 ABD Dolar/adet, 2010 ylnda 6,69 ABD Dolar/adet, 2011 ylnda 6,45 ABD Dolar/adet olarak gereklemitir.

(4) HC haricindeki lkelerden yaplan ithalatn birim fiyat ise 2009-2011 dneminde srasyla 4,62 ABD Dolar/adet, 10,8 ABD Dolar/adet ve 9,43 ABD Dolar/adet olarak gereklemitir.

nlem konusu ithalatn pazar pay

MADDE 12 (1) Soruturma konusu ithalatn nispi olarak deiimini grebilmek iin, sz konusu ithalatn toplam Trkiye benzer rn tketimi iindeki pay incelenmitir. Bu balamda, ncelikle YDn yurt ii sat miktar ile genel ithalat miktar toplanarak ilgili ylda Trkiye benzer rn tketimi bulunmutur.

(2) nlem konusu ithalatn Trkiye toplam tketimi iindeki pay verilerin 2009 yl=100 olacak ekilde endekslenmesi suretiyle incelenmitir.

(3) Buna gre, Trkiye toplam benzer rn tketimi endeks deeri 2009 yl iin 100 olarak kabul edildiinde, 2010 yl iin bu rakamn 142ye, 2011 ylnda ise 143e kt grlmektedir. 2009 ylnda yaanan kresel ekonomik kriz sonras Trkiye pazarnda nemli byme yaanm ve tketim 2010 ve 2011 yllar boyunca artmaya devam etmitir.

(4) HCnin pazar paynn endeks deeri, 2009da 100, 2010da 113 ve 2011de 244 olarak gereklemitir. Gzden geirme dneminde HC pazar payn %140 orannda arttrmtr.

(5) YD pazar pay deerlendirildiinde, 2009da 100 olan pazar pay endeks deeri, 2010da 105 ve 2011de 88 olarak gereklemitir. YD sz konusu dnemde yurt ii sat miktarlarn pazarn bymesine paralel olarak arttrm, ancak pazar payn uygulamada bulunan dampinge kar nleme ramen koruyamamtr. YD pazar pay sz konusu dnemde %12 azalmtr.

(6) HC haricindeki dier lkelerin pazar paynda ise daralma gzlemlenmitir. Buna gre bahse konu lkelerin pazar pay endeks deeri 2009da 100 iken, endeks deerinin 2010da 36 ve 2011de 37 seviyesinde gerekletii grlmektedir.

DRDNC BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 13 (1) HC meneli ithalatn YD zerindeki etkisinin belirlenmesi bakmndan YDn ekonomik gstergelerinin deerlendirilmesinde yerli reticinin (Aypa Elektronik San. ve Tic. Ltd. ti.) verileri kullanlmtr.

(2) te yandan, eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki veriler iin TKin yaymlad yllk ortalama retici Fiyat Endeksi (FE) kullanlarak enflasyondan arndrlm reel deerler kullanlm ve veriler 2009 yl=100 olacak ekilde endekslenmitir

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO);

1) YDn nlem konusu rnde retim miktar endeksi, 2009 baz ylnda 100 iken 2010da 149 ve 2011de 130 olmutur.

2) YDn retim kapasite (adet baznda) endeksi, 2009 baz ylnda 100 iken 2010da sabit kalm ve 2011de 115e ykselmitir.

3) KKO (adet baznda) endeksi 2009 baz ylnda 100 iken, 2010da 149a ykselmi ve 2011de 113e gerilemitir.

b) Yurt ii satlar ve ihracat;

1) YDn yurt ii sat miktar endeksi 2009 baz ylnda 100 iken 2010da 150 ve 2011de 126 olarak gereklemitir.

2) Ayn dnemde yurt ii sat hslat 2009 baz ylnda 100 olan endeksin 2010da 162ye, 2011de ise 181e ykseldii grlmektedir.

3) YDn 2009 baz ylnda 100 olan yurt d miktar sat endeksi, 2010da 45 ve 2011de 132 olarak gereklemitir.

4) Yurt d sat hslat reel olarak incelendiinde 2009 baz ylnda 100 olan endeksin, 2010da 71e geriledii ve 2011de ise 202ye ykseldii grlmektedir.

c) Yurt ii ve ihracat sat fiyatlar;

1) YDn 2009 baz ylnda 100 olan arlkl ortalama yurt ii birim sat fiyat endeksi 2010da 108e, 2011de ise 143e ykselmitir.

2) YDn 2009 baz ylnda 100 olan arlkl ortalama ihracat birim sat fiyat endeksi, 2010da 146ya ykselmi ve 2011de ise 128e gerilemitir.

) Pazar pay;

1) YDn 2009da 100 olan pazar pay endeksi, 2010da 105e ykselmi, 2011de 88e dmtr.

d) Verimlilik;

1) YDn alan ii bana verimlilik endeksi 2009 baz ylnda 100 iken, 2010da 120ye ykselmi ve 2011de ise 87ye gerilemitir.

e) Stoklar;

1) YDn 2009 ylnda stok miktar endeksi 100 olarak alndnda bu endeks 2010da 77 ve 2011de 41 olmutur.

f) stihdam;

1) YDn nlem konusu rn retimindeki ii istihdamnn 2009 baz ylnda 100 olan endeks deeri, 2010da 125 ve 2011de 149 olarak gereklemitir.

g) cretler;

1) YDn aylk reel brt cret endeksi 2009 baz ylnda 100 olarak alndnda, 2010da 125 ve 2011de 121 olarak gereklemitir.

) Maliyetler ve karllk;

1) YDn arlkl ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009da 100 iken, 2010da 108e, 2011de ise 143e ykselmitir.

2) YDn nlem konusu rnde yurt ii sat birim karll 2009 baz ylnda 100 iken, 2010da 92ye, 2011de ise 83e gerilemitir. nlem konusu rnde genel birim karll ise 2009 baz ylnda 100 iken 2010 ylnda 98e gerilemi, 2011de ise 112ye ykselmitir.

h) rn nakit ak;

1) YDn elde ettii rn nakit ak endeksi 2009da 100 iken, 2010da 94e ve 2011de ise 73e gerilemitir.

) Byme;

1) YDn btn faaliyetleri ile ilgili olarak aktif bykl, 2009da 100 iken, 2010da 112 ve 2011de 137 olarak gereklemitir.

i) Sermaye ve yatrmlar artrma yetenei;

1) YDn sermaye arttrma yeteneini grebilmek iin, YDn btn faaliyetlerinde kullanlan z sermayesinin seyri incelenmitir. Buna gre, 2009da 100 olan z sermaye, 2010da 86 olmu ve 2011de 82 dzeyine gerilemitir.

j) Yatrmlarn geri dn oran;

1) YDn yatrmlar arttrma yeteneini grebilmek iin, yerli retim dalnca yaplan yatrmlarn seyri incelenmi ve 2009da 100 olan tevsi yatrm endeksinin, 2010da 210 ve 2011de 77 olduu grlmtr.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 14 (1) YDn ekonomik gstergeleri incelendiinde, mevcut nlemin gstergeler zerindeki genel etkisinin olumlu olduu, ancak 2009 yl baz yl olarak alndnda gzden geirme dneminin son ylnda bir ksm gstergelerde gerileme olduu grlmektedir.

(2) Buna gre, nlem konusu rn snai ve ticari maliyetleri artarken, bu rnn retim miktarnn, yurt ii sat miktarnn 2010 ylnda ykselie getikten sonra 2011 ylnda geriledii; yurt ii satlardan elde edilen birim karn ise 2009 yl baz yl olarak alndnda gzden geirme dnemi boyunca geriledii grlmektedir.

(3) YD yerinde inceleme esnasnda mevcut nlemin ilerliinin devam ettiini belirtmitir. Bu durumun, nlem konusu rn retim miktar, yurt ii sat miktar ve yurt ii satlardan elde edilen birim karllkta gerileme gibi YDn ekonomik gstergelerinin deerlendirilmesi ile birlikte dikkate alndnda, dampinge kar nlemin ksmen etkili olduu grlmektedir.

BENC BLM

Dampingin ve Zararn Devam veya Yeniden Oluma htimali

Genel aklamalar

MADDE 15 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad incelenmitir.

(2) Bu erevede, YD nlemin ortadan kalkmas halinde dampingin ve zararn devam edecei ya da yeniden meydana geleceine ilikin iddias erevesinde soruturma konusu lkenin retim kapasitesi, ihracat kabiliyeti, ihra fiyatlar, Trkiye pazarnn nemi ile esas soruturmada tespit edilen damping marj gibi unsurlar incelenmitir.

Soruturmaya konu lkedeki yerleik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 16 (1) nlem konusu rnn kresel piyasasndaki gelimeler ve inceleme konusu lkedeki yerleik kapasiteye ilikin inceleme, Uluslararas Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanlarak yaplmtr. UTM tarafndan salanan verilerin birimi lkelere gre adet veya ton olarak deimekte, ulusal veri kaynaklaryla uyumsuzluk gsterebilmektedir. Bu erevede aadaki deerlendirmelerde bahse konu kstlar da gz nnde bulundurulmutur.

a) Dnya geneli;

1) Soruturma konusu rnn dnya genelinde deer baznda ihracat 2009da 457.449.000 ABD Dolar, 2010da 602.197.000 ABD Dolar ve 2011 ylnda ise 721.801.000 ABD Dolar olarak gereklemitir.

2) 2011 ylnda dnya genelinde deer baznda en ok ihracat gerekletiren lkeler srasyla HC (%74), Hong Kong (%6), Almanya (%3), Hollanda (%3) ve Tayland (%2) olmutur.

b) HC;

1) nlem konusu HCnin dnyaya ihracatnn miktar baznda 2009da 152.864.542 adet, 2010 ylnda 202.959.940 adet, 2011 ylnda 211.491.096 adet olduu grlmektedir.

2) Deer baznda ihracatta 2009, 2010 ve 2011 yllarnda toplam dnya ihracat iindeki pay srasyla %66, %73 ve %74 olan HC sz konusu rnn ihracat lkeleri arasnda birinci srada yer almaktadr.

3) 2009-2011 dneminde HCnin ihracatndaki birim fiyatlar ele alndnda ise sz konusu fiyatlarn srasyla 1,9 ABD Dolar/adet, 2,1 ABD Dolar/adet ve 2,5 ABD Dolar/adet seviyesinde olutuu tespit edilmitir.

4) Yine UTM verileri esas alnarak yaplan deerlendirmede HCnin nleme konu rnde gerekletirdii dnya ihracatnda birim fiyatlar 2009-2011 dneminde srasyla 1,9 ABD Dolar/adet, 2,1 ABD Dolar/adet ve 2,5 ABD Dolar/adet iken, lkemize yapt ihracat bakmndan birim fiyatlarn 2,1 ABD Dolar/adet, 1,9 ABD Dolar/adet ve 3,1 ABD Dolar/adet olarak gerekletii grlmektedir. Trkiye tarafndan alnan mevcut nlem yrrlkte iken HCnin dnya ihracat birim fiyat yllara gre deikenlik gstermi ve 2010 ylnda dnya ihracat birim fiyat, lkemize ihra birim fiyatna gre daha yksek olarak gereklemitir.

5) HCnin bu rnde Trkiyeye ihracat birim fiyatnn, genel ortalama ihracat birim fiyatnn altnda gereklemesi sebebiyle, bu lkeden yaplacak ithalatn nlemin yrrlkten kalkmas durumunda Trkiye piyasa fiyatlarnn olmas gereken seviyesine ykselemeyeceinin muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 17 (1) nlem konusu rne ynelik olarak Trkiyenin i pazar byklnn ve byme potansiyelinin nlem konusu lke iin cazip bir seviyede olduu ve Trkiyenin ilgili rndeki tketim endeksinin 2009-2011 yllar arasnda nemli lde artt deerlendirilmektedir. Elektrikle alan duvar saatlerine iyeri, mesken ve okul gibi birok yerde ihtiya duyulmas ve ayn zamanda dekoratif amala kullanlabilmesi Trkiyeyi byyen bir pazar konumuna getirmektedir.

(2) Tketim endeksinin artmasnn balca nedenlerinden bir dieri ise 2009 yl ekonomik krizi sonras canlanan piyasalarda elektrikle alan duvar saatlerinin promosyon amal olarak artan talebi de bulunmaktadr. Trkiye ekonomisindeki bymeye bal olarak duvar saatleri talebinin daha da artmas beklenmektedir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marj

MADDE 18 (1) Soruturma konusu rndeki mevcut dampinge kar nlemin hukuki ve idari altyapsn tekil eden esas damping soruturmas erevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marj incelenmitir. Esas soruturmada tespit edilen damping marj, nlemin uygulanmad ortamda ihracat firmalarn davranlarn ve yapmalar muhtemel olan dampingi gstermesi asndan nem tamaktadr.

(2) Buna gre, esas soruturmada tespit edilen damping marj CIF ihra fiyatnn %180i (2,1 ABD Dolar/adet) olarak hesaplanmtr.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 19 (1) thalat soru formuna verilen cevaplarda ithal rnn dekoratif amal kullanm zelliinin n plana kt, kalitenin ise bir dier unsur olarak ithal rn tercihini ne kard belirtilmitir.

(2) YD, geni rn yelpazesi ile kendi rnlerinin dekoratif amal kullanmnn yaygn olduunu, mevcut nlemin etkisi ile YD rnlerinin HCli reticiler tarafndan takip edilmeye balandn belirtmitir. YD, rnlerinin ithal benzer rne gre salk koullarna uygun ve daha kaliteli malzemelerden retildiini dile getirmitir.

(3) nlem konusu rnn talebini etkileyen balca unsurlar fiyat ve kalite olmakla beraber fiyat unsurunun n plana kmakta olduu anlalmaktadr. Bu durumda, duvar saatlerinin birok yerde ve ayn zamanda promosyon rn olarak kullanlabilmesinin nemli bir etken olduu deerlendirilmektedir.

(4) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda ciddi retim ve ihracat kapasitesi bulunan ve dk ihra fiyatlarna sahip olan HCye talebin kaymas ile bu lkeden rn ithalatnn artmasnn muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

Deerlendirme

MADDE 20 (1) Uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmitir.

(2) HCnin nleme tabi duvar saatlerinde, dnya pazarnda gerek retim kapasitesi gerekse ihracat kabiliyeti ile lider lke konumunda bulunduu, gzden geirme dneminde kresel lekte pazar payn arttrd grlmektedir.

(3) Soruturma konusu lke meneli ithalatn 2007 ylnda, Trkiye toplam ithalatnn %41ini, 2011 yl itibariyle ise %89unu oluturmas, byyen Trkiye pazar ve YDn gzden geirme dnemi ekonomik gstergelerindeki genel olumlu seyir ile birlikte dikkate alndnda, konulan dampinge kar nlemin gzden geirme dneminde ksmen etkili olduu deerlendirilmektedir.

(4) Duvar saatlerinin Trkiye piyasasndaki artan tketimine ramen, satlarn arttrm olmakla beraber YDn pazar pay gerilemeye balam, HC meneli rnlerin pazar pay artarken, nc lke meneli rnler giderek pazarn kaybetmitir.

(5) 2010 ylnda gerekletii gibi mevcut nleme ramen, HCnin Trkiyeye tm dnyaya gerekletirdii satlardan daha dk ortalama birim fiyatlara ihracat gerekletirebildii ve ayn zamanda HCden ithalattaki birim fiyatn Trkiye genel ithalat birim fiyatlarnn altnda olduu grlmektedir.

(6) nlemin sona ermesi halinde nleme konu lkeden yaplacak ithalatn Trkiye toplam ithalatnda hkim konumunu daha da pekitirecei deerlendirilmektedir.

(7) Yrrlkte bulunan HCye ynelik nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingli ithalatn devam etmesinin veya tekrar meydana gelmesinin muhtemel olduu, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda YDn ekonomik gstergelerinde grlen genel olumlu seyrin bozulabilecei deerlendirilmektedir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

nc lkelerden ithalat ve dier hususlar

MADDE 21 (1) Soruturma konusu rnde HC haricindeki dier lkelerden yaplan ithalatn genel ithalat iindeki paynn, thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2007/17) ile nlemin son olarak yrrle girdii 2007de % 66 iken, 2009da %46, 2010da %21 ve 2011de %11 seviyesine geriledii grlmektedir. Bununla birlikte, nc lkelerden gerekleen ithalatn azalma nedeninin, HCden gelen dk ortalama birim fiyatl ithalat ile HCnin sz konusu rne ilikin mevcut retim ve ihracat potansiyelinin olmas olarak deerlendirilmektedir. Bu durumun, soruturma konusu nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn tekrar meydana gelebileceine ilikin bu Teblideki tespitleri destekleyici nitelikte olduu grlmektedir.

Karar

MADDE 22 (1) Soruturma sonucunda, meri nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile soruturma konusu rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemin aada belirtilen ekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

GTP

Eyann Tanm

Mene lke

Dampinge Kar nlem

(ABD Dolar/Adet)

9105.21.00.00.00   

Elektrikle alan duvar saatleri

in Halk Cumhuriyeti

2,10 ABD Dolar/Adet

 

Uygulama

MADDE 23 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife istatistik pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karsnda gsterilen oranda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.