3 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28784

YNETMELK

ileri Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlndan:

BELEDYELERN ARSA, KONUT VE YER RETM, TAHSS, KRALAMASI

VE SATIINA DAR GENEL YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayl Resm Gazetede yaymlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve yeri retimi, Tahsisi, Kiralamas ve Satna Dair Genel Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) deme plan: Konut ve iyeri satlarnda alnacak peinat tutar, sat bedelinin %50sinden az olmamak zere belirlenir. Kalan miktar en ok 2 yl ierisinde ve belirlenecek plana gre denir. Belediye meclis karar ile tamirat ve imalat niteliindeki mesleklerin icras amacyla, kk sanayi siteleri iin, belediyelerce yaplan iyerleri, sat bedelinin en az %20sine kadar pein, kalan miktar ise 10 yl ierisinde denmesi artyla satlabilir. Bu bent kapsamnda yaplan taksitli satlar iin belediye meclisince belirlenecek vade fark uygulanr. Borcun zamannda denmemesi halinde szleme hkmlerine gre hareket edilir. Konut ve iyerlerinin satnda banka kredisi ve dier finansman aralarndan yararlanlabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan ile evre ve ehircilik Bakan yrtr.

MADDE 3 ileri ile evre ve ehircilik Bakanlklarnca mtereken hazrlanan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan ile evre ve ehircilik Bakan yrtr.