3 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28784

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

PETROL VE DOAL GAZ SANAY-ELK SONDAJ BORULARI LE LGL

TEBL [TS EN ISO 11961 (TEBL NO: MSG-MS-2013/24)]

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 31/10/2002 tarihli ve 24922 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecbur Standard Teblii (Tebli No: SG-2002/67) sayl Tebli ile mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 11961 Petrol ve Doalgaz Sanayii-elik Sondaj Borular-zellikler standard mecburi uygulamadan kaldrlacaktr. Bu Standard yerine Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan revizyonu hazrlanan TS EN ISO 11961 Petrol ve Doal Gaz Sanayi-elik Sondaj Borular standard imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 11961 Standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, petrol sanayinde sondaj ve retim ilemlerinde kullanlan rn zellik seviyesine (PSL-1, PSL-2 ve PSL-3) ilikin geniletilmi ulu ve balant paras kaynakl elik sondaj borularnn teknik teslim koullarn kapsar. PSL-1e ilikin gerekler, bu standardn esasn oluturur. PSL-2 ve PSL-3 iin farkl standart teknik gerek seviyelerini belirleyen gerekler Ek Gde verilmitir.

Bu standard, aada belirtilen sondaj borusu snflarn kapsar:

- Snf E sondaj borusu,

- Snf X, Snf G ve Snf S yksek dayanml sondaj borular.

Ana elemanlar ve uzunluklar gsteren tipik bir sondaj borusu yaps ekil B.1de verilmitir. Sondaj borusu snflarnn temel boyutlar ve ktleleri SI birimleriyle (izelge A.1) ve USC birimleriyle (izelge C.1) verilmitir.

Bu standard, ISO ve API standardlarnda belirtilmeyen balant paral sondaj borular iin de kullanlabilir.

Bu standard, alc ile retici arasndaki anlamayla baka sondaj borusu gvde ve/veya balant paras boyutlarna da uygulanabilir. Bu standardda deneyler, performans dorulanmas ve tahribatsz muayene iin alc ile retici arasnda istee bal olarak anlamaya varlabilecek ilave gerekler liste olarak verilmitir (Ek E).

Bu standardda performans zellikleri dikkate alnmamtr.

Not 1 - Bu standardda, sondaj borularnn ksa gsterilileri Etiket 1, Etiket 2, malzeme snf (E, X, G ve S), u geniletme tipi ve dner omuzlu balant tipi ile verilir. Ksa gsterililer sipari vermede tanmlama amacyla kullanlr.

Not 2 - Sondaj borusu paral balantlarna di almasna ilikin ayrntl gerekler iin ISO 10424-2 veya API Spec 7-22ye atf yaplabilir.

Not 3 - Sondaj borularnn performans zellikleri iin API RP 7Gye atf yaplabilir.

MADDE 4 (1) TS EN ISO 11961 standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) TS EN ISO 11961standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sayfasndan ulalr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaym tarihinden ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.