3 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28784

YNETMELK

stanbul Aydn niversitesinden:

STANBUL AYDIN NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Aydn niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (r) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

r) n koullu ders: Alnabilmesi iin alt yaryllarda yer alan derslerden bir veya birkann final snavna girme hakkn elde etmek, proje derslerinde ise projesini teslim etmi olmak koulu aranlan dersi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Bir rencinin bir yaryldaki normal i yk 30 AKTS, dzensiz renciler iin azami i yk ise 42 AKTSdir. Dzenli renci; bulunduu dnemin dnda ders almakla ykml olmayan GNOsu 3.00 n altnda olan rencidir. Dzensiz renci; bulunduu dnemin dndaki dnemlerden ders alabilen rencidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) Faklte ve yksekokullarda verilen derslerde ksa sreli snavlar, ara snavlar, dev ve proje deerlendirme ve dnem sonu snavlar yaplr.

(2) Ara snav yer ve tarihleri, blm ve program bakanl tarafndan ilan edilir. Ara snav dnemindeki snav yeri ve tarih deiiklikleri dekann/mdrn onay ile yaplr. Ara snavlar dndaki ksa sreli snavlar, dev ve proje deerlendirmeleri nceden tarih belirlenmeden ilgili retim elemannca yaplabilir.

(3) rencilerin, snavlara nceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmeleri, snava girerken yanlarnda kimlik belgesi ile istenecek dier belgeleri bulundurmalar gerekir.

(4) Dnem sonu snavlar; dekanlk veya mdrlk tarafndan belirlenen ve iln edilen yer ve zamanlarda yaplr. Bir renciye verilecek baar notu, dnem banda belirlenen en az bir ara snav, bir dev ve iki ksa snavdan veya proje ve benzeri almalardan alnan notlarn ortalamasnn %60 ve dnem sonu final snavnn %40 alnarak hesaplanr. Ancak, uzaktan eitim ve online eklinde verilen derslerin baar notu; ara snavlarn %40 ve dnem sonu final snavnn %60 alnarak hesaplanr. Yl ii yaplan aktivitelerin baar notuna etki oranlar EBS deki ders tanmlarnda dnem balamadan nce ilgili retim yesince rencilere dnem bandaki ilk derslerinde aklanr.

(5) Yerinde uygulama iin ara snav ve final snav yaplmaz. Sadece bu uygulamaya ilikin almalar ile dosyalar incelenir ve bu inceleme sonucu (P) veya (F) notu verilir.

(6) Ara snav ve/veya dnem sonu snav gerektirmeyen dersler (Projeler, tasarm dersleri, bitirme almalar, mezuniyet projeleri ve benzeri gibi), ilgili blm ve program bakanlnca belirlenerek ilgili kurullarn ve Senatonun onay alnr. Bu durumda, dnem sonu baar notu, rencinin dnem ii almalar da gz nnde bulundurularak ilgili retim elemannca harf notu olarak verilir. Deerlendirme sonucu devamszlk hari, eksik ve/veya dzeltme gerektiren rencilere (I) notu verilebilir. Bu durumdaki rencilere 22 nci maddenin beinci fkrasnn (a) bendi hkmleri uygulanr. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvar ayr ayr deerlendirilebilir.

(7) Dnem sonu notlarnn retim elemanlar tarafndan dnem sonu snavlarn izleyen be i gn iinde AYSISe girilmesi ve not listelerinin bal bulunduklar blm/program bakanlklarna ve dekanlklara/mdrlklere verilmesi gerekir. Dekan ya da mdrn her dneme ait btn not listelerinin orijinal kopyalarn, dnem sonu snavlarn izleyen on be gn ierisinde renci leri Dairesi Bakanlna gndermesi gerekir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 (1) niversitede renim gren rencilerin disiplin i ve ilemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Aydn niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/5/2012

28293

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

28/5/2012

28306

2-

31/1/2013

28545