3 Ekim 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28784

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      2 Ekim 2013

         69471265-305-8563

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Ekim 2013 tarihinden itibaren Hırvatistan Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           2 Ekim 2013

       68244839-140.03-264-572

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8563 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ekim 2013 tarihinden itibaren Hırvatistan Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI