2 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28783

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

Tarih : 30/9/2013

Karar No : 2013/B-K-53

Konu : Trkiye Denizcilik letmeleri A..ye ait

Gztepe Lojman Dairesinin zelletirilmesi.

zelletirme daresi Bakanl (dare)nca,

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye Denizcilik letmeleri A.. (TD)nin 18/7/2013 tarih, 2168-4756 sayl yazs dikkate alnarak; darece verilen yetki kapsamnda TD tarafndan sat yntemi ve pazarlk usul uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat hkmleri, lan Metni ve hale artnamesi hkmleri erevesinde gerekletirilen ihale neticesinde zelletirme Yksek Kurulunun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayl Kararna istinaden,

TD mlkiyetinde bulunan stanbul li, Kadky lesi, Gztepe Mahallesi, Yeilbahar Sokak, Atealp Apt. 9 uncu Kat, Bamsz Blm No:19 adresinde bulunan tapunun 410 ada 104 pafta 33 no.lu parselinde kaytl meskenin (Gztepe Lojman) zelletirilmesine ilikin yaplan ihalede;

1. Gztepe Lojmannn, 655.000.- (Altyzellibebin) TL bedelle en yksek teklifi veren Nursel SARIya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Nursel SARInn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn TD lehine irat kaydedilmesine, 640.000.- (Altyzkrkbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Serhan ERݒye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Serhan ERݒnin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn TD lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, eklinde verilen hale Komisyonunun 4/7/2013 tarih ve 03 sayl Kararnn onaylanmasna,

2. bu Karar erevesinde teklif sahipleri ile szleme imzalanmas ve karar gereklerinin TD tarafndan yerine getirilmesine

karar verilmitir.