2 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28783

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/20)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde; Kuveytte yerleik Equate Petrochemical Company ve The Kuwait Olefins Company firmalar ile ad geen firmalarn Birleik Arap Emirliklerinde yerleik arac ithalat firmas MEGlobal International FZE, Kuveyt meneli Mono Etilen Glikol (MEG) iin ara gzden geirme soruturmas almas bavurusunda bulunmutur.

nleme tabi madde

MADDE 2 (1) nleme tabi madde, 2905.31-Etilen glikol (etandiol) gmrk tarife pozisyonunda yer almakta olup ksaca MEG olarak adlandrlmaktadr.

Mevcut nlem

MADDE 3 (1) 2/5/2010 tarihli ve 27569 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2010/11) ile Kuveyt meneli bahse konu rn ithalatnda Equate Petrochemical Company iin CIF bedelin %6s, dier retici/ihracatlar iin ise CIF bedelin %20si dzeyinde dampinge kar nlem yrrle konulmutur.

Gereke

MADDE 4 (1) Bavuruda salanan bilgiler ile Trkiye statistik Kurumu ithalat istatistiklerinden yararlanlarak yaplan inceleme sonucunda, Kuveyt meneli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara ilikin gzden geirme soruturmas almas iin yeterli delillerin mevcut olduu anlalmtr.

Karar ve ilemler

MADDE 5 (1) Yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduu anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca, yrrlkteki mevcut nlemin kaldrlmas halinde zararn devam etmesinin veya yeniden olumasnn muhtemel olup olmadnn tespiti iin Ynetmeliin 34 nc maddesi erevesinde bir gzden geirme soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

(3) thalatta Haksz Rekabetin nlemesine likin Tebli (Tebli No: 2010/11)in Karar matlapl 25 inci maddesinde Kuveyt meneli ithalat iin gsterilen meri nlem, bu soruturma sonulanncaya kadar yrrlkte kalmaya devam eder.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 6 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin yerli reticilerine, bilinen ithalatlarna ve soruturma kapsamna giren bilinen yabanc retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim gnderilecektir.

(2) Soruturmaya taraf ithalatlarn, yerli reticilerin ve yabanc retici/ihracatlarn soru formunu Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden edinmeleri mmkn bulunmaktadr.

(3) Ayrca, ilgili lkedeki retici ve ihracatlarn bilgilendirilmesini kolaylatrmak ve abuklatrmak amacyla Kuveytin Ankarada bulunan Bykeliliine de bildirim yaplacaktr.

Sreler

MADDE 7 (1) Soru formunu cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dahil 37 gndr. Bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin dikkate alnabilmesi iin, sz konusu bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliin 6 nc maddesinde belirtilmeyen dier ilgili taraflarn da (tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar ve benzeri) grlerini, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn ierisinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar, 06510 Emek/ANKARA

Tel : + 90 312 204 77 10 / 204 77 26

Faks : + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta : ags204@ekonomi.gov.tr

Soruturma balang tarihi

MADDE 10 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmleri Ekonomi Bakan tarafndan yrtlr.