2 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28783

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

MLL SAVUNMA BAKANLII, GENELKURMAY BAKANLII VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GREVL DEVLET MEMURLARININ YER

DETRME SURETYLE ATANMALARINA LKN

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ve Kuvvet Komutanlklarnda Grevli Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmeliinin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan zrl ibaresi Engelli olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde yer alan zrl ibaresi Engelli olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/2/2010

27505

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

18/3/2011

27878

2-

2/7/2011

27982

3-

24/2/2012

28214

4-

3/8/2012

28373

5-

27/3/2013

28600