1 Ekim 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28782

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

BAZI TEHLKESZ ATIKLARIN GER KAZANIMI TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Tehlikesiz Atklarn Geri Kazanm Tebliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn fkrann (h) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

h) Toplama-ayrma tesisi: Tehlikesiz atklarn tesis iinde yaplan biriktirmeler hari olmak zere topland, ayrld ve fiziksel ilemlerin de uygulanabildii tesisi,

MADDE 2 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda ktle denge bildirimini yapmakla,

MADDE 3 Ayn Tebliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Tehlikesiz atk reticisi; atklarn geri kazanma kadar gerekli tedbirleri alarak bir yl gememek zere tesis iinde depolayabilir. Bu durumda atklarn yamur veya yzey sular ile temasndan meydana gelebilecek kirliliin nlenmesi iin zemin geirimsizliinin salanmas, sularn drenaj amac ile zgara, kuaklama kanallar ve benzeri toplama sistemlerinin oluturulmas zorunludur.

MADDE 4 Ayn Tebliin 13 nc maddesinin drdnc ve beinci fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Tebliin geici 1 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Tebliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Bu Tebliin;

a) 8 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi 1/1/2015 tarihinde,

b) Mevcutta kurulu bulunan metal hurday ergiterek ilem yapan sanayi tesisleri iin 10 uncu maddesi 1/1/2015 tarihinde,

c) 11 inci maddesinin ikinci fkrasnn (f), (g), () ve (h) bentleri 1/1/2015 tarihinde,

) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 7 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.