1 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28782

BAKANILĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30 Eylül 2013

         69471265-305-8488

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8214 sayılı yazımız.

                         b) 19/9/2013 tarihli ve 68244839-140.03-258-563 sayılı yazınız.

             I. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı ve Sergisine katılmak üzere; 24 Eylül 2013 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, program değişikliği nedeniyle Afganistan’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını  yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         30 Eylül 2013

         68244839-140.04-9-569

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8214 sayılı yazınız.

                         b) 19/9/2013 tarihli ve 68244839-140.03-258-563 sayılı yazımız.

                         c) 30/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8488 sayılı yazınız.

             I. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı ve Sergisine katılmak üzere, 24 Eylül 2013 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın program değişikliği nedeniyle Afganistan’a gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI