1 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28782

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30 Eylül 2013

         69471265-305-8487

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Global Ekonomik Sempozyum (GES) Toplantısı’na katılmak üzere; 1 Ekim 2013 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         30 Eylül 2013

       68244839-140.03-263-568

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 30/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8487 sayılı yazınız.

             Global Ekonomik Sempozyum (GES) Toplantısı’na katılmak üzere, 1 Ekim 2013 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI