1 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28782

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30 Eylül 2013

         69471265-305-8478

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Ekim 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         30 Eylül 2013

       68244839-140.03-262-567

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 30/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8478 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Ekim 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI