26 Eylül 2013 Tarihli ve 28777 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Sakarya Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/21)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-51 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı

— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri