25 Eylül 2013 Tarihli ve 28776 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/144/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Personel Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri