24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5520                                                                                          Karar Tarihi: 19/09/2013

Kurul Başkanlığının 18/9/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 17/9/2013 tarih ve 20009287.100-23155 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 20/12/2012 tarihli ve 5108 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde,  faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.