24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    19 Eylül 2013

         69471265-305-8213

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Eylül 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         19 Eylül 2013

       68244839-140.03-257-562

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8213 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Eylül 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI