24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/34)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvan ve adresi belirtilen şirketin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca geri alınmıştır.

“

Firma Unvanı

Adresi

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM

HİZMETLERİ A.Ş.

CEVAT PAŞA SOK.

NO:37 KOŞUYOLU-

ÜSKÜDAR/İSTANBUL

”

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.