21 Eyll 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28772

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

SERMAYE RKETLERNN AACAKLARI NTERNET STELERNE

DAR YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sermaye irketlerinin Aacaklar nternet Sitelerine Dair Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (j) bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren kurulan irketlerin kurulularnn ticaret siciline tescil edildii tarihten itibaren ay iinde internet sitesi amalar ve bu sitenin belirli bir blmn irkete kanunen yaplmas gereken ilanlarn yaymlanmas iin zglemeleri gerekir.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye irketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren ay iinde internet sitesi amalar ve bu sitenin belirli bir blmn irkete kanunen yaplmas gereken ilanlarn yaymlanmas iin zglemeleri gerekir.

(3) irketler topluluuna dahil olup da dorudan bamsz denetim kapsamnda olmayan sermaye irketleri, internet sitesi amakla ykml deildir.

(4) irketler, internet sitesine ilikin ykmllklerini dorudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi MTHSlerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.

(5) irketler topluluuna dahil olan irketlerin internet sitesine ilikin ykmllkleri, MTHS yetkisine sahip olmasa bile topluluk iinde yer alan irketlerden biri tarafndan da yerine getirilebilir. Bu durumda hizmet alan topluluk irketi kendi internet sitesini am saylr. irketler topluluunda internet sitesi ykmll ile ilgili destek hizmeti salayan irketin, topluluktan ayrlmas halinde bu hizmeti srdrebilmesi iin ayrlaca tarihte MTHS yetkisine sahip olmas zorunludur.

(6) Kanun uyarnca oluturulan internet sitesi, irketlerin MERSS numaras altnda tescil edilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan irketler ibaresi MTHSlerden destek hizmeti alan irketler olarak ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnda yer alan irket unvan ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

(4) Sahip olduklar internet sitesi zerinde bu bilgileri salayan irketler, ilgili bilgilere eriim iin internet sitesi iinde http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri adresinden ya da ikinci fkra dorultusunda dorudan MTHS'ye ynlenmeyi salarlar.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve beinci fkrasnda yer alan Ariv Elektronik mza Uzun Dnemli ve SL Kontroll Gvenli Elektronik mza Politikalar (Profil P3)na veya ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

(4) irketler ve MTHSler, ileyi ve gvenlik kriterlerine ilikin olarak Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde (http://www.kamusm.gov.tr) yaymlanan nternet Sitesi Ykmllne Tabi irketlerin veya MTHSlerin Alacaklar Teknik Raporda Yer Almas Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki artlar salarlar.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan ikinci fkrada belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve sz konusu kurumlar ibaresi, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumuna tespit ettirmek ve sz konusu kurum olarak ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) nternet sitesi ykmlln kendisi yerine getiren irketler, birinci fkrada ngrlen ykmllklerini, internet sitelerini atklar veya var olan internet sitelerini bu amaca zgledikleri tarihten itibaren en ge bir yl iinde yerine getirirler. Hakl gerekelerin varl halinde, irketlere talepleri zerine Bakanlka ek sre verilebilir. Dzenlendii tarih dikkate alnarak teknik rapor, MTHSlerce ylda, internet sitesi ykmlln kendisi yerine getiren irketlerce ise be ylda bir yenilenir ve Bakanla verilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici 2 nci madde eklenmitir.

Ek rapor alma ykmll

GEC MADDE 2 (1) MTHS hizmeti vermek amacyla bu maddenin yrrle girdii tarihten nce teknik rapor almak iin Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumuna bavuranlarn talepleri, Ynetmeliin bu maddenin yrrle girmeden nceki hkmlerine gre sonulandrlr. Bu maddeye gre teknik rapor alan MTHSler, belirlenen kriterlerin salandn gsterir ek raporu, teknik raporun alnd tarihi takip eden bir yl iinde almak ve Bakanla vermekle ykmldr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/5/2013

28663