17 Eylül 2013 Tarihli ve 28768 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 4/9/2013 Tarihli ve 610 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Nişantaşı Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 358)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri