17 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28768

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi      : 4/9/2013

Karar No          : 610

Konya İlinin Antalya TMK 10’uncu maddesi ile yetkili ağır ceza mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Ankara TMK 10’uncu maddesi ile yetkili ağır ceza mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.