17 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28768

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    16 Eylül 2013

         69471265-305-8086

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 13/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8031 sayılı yazımız.

                         b) 13/9/2013 tarihli ve 68244839-140.03-248-548 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, program değişikliği nedeniyle Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         16 Eylül 2013

         68244839-140.04-8-549

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 13/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8031 sayılı yazınız.

                         b) 13/9/2013 tarihli ve 68244839-140.03-248-548 sayılı yazımız.

                         c) 16/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8086 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in program değişikliği nedeniyle Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidemeyeceği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI