15 Eylül 2013 Tarihli ve 28766 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

DÜZELTME    8/9/2013 tarihli ve 28759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri