12 Eylül 2013 Tarihli ve 28763 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

— Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

— Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (No: 2013/55)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


11/9/2013 tarihli ve 28762 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; Milletlerarası Andlaşma, Milletlerarası Sözleşme ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Plato Meslek Yüksekokuluna Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.