11 Eylül 2013 Tarihli ve 28762 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5275    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2013/5065    1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5204     Devlet Ormanları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—   Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği