10 Eylül 2013 Tarihli ve 28761 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—   Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Cumhuriyet Üniversitesi Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—   Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Kültür Üniversitesi Kuruluş, Örgütlenme ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İzmir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/23)

—   Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/46)

—   Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3)

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri