6 Eylül 2013 Tarihli ve 28757 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5151   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5193   Spor Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında 138 Adet Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

2013/5265  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar

2013/5277 154 kV Bozüyük OSB TM-Eskişehir Çimsa TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5279   Ölçüm Sistemi Kurulmasını Lüzumlu Kılacak Yeraltı Suları Hakkında Karar

2013/5280   İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5281   İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5282   Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Gediz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri