1 Eylül 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28752

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5219

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Mersin DGKÇS TM-Karacailyas Mevkii (ND) Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 16/7/2013 tarihli ve 1055 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

             B. ARINÇ                                  A. BABACAN                          B. ATALAY                               B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

 

             S. ERGİN                                     F. ŞAHİN                               E. BAĞIŞ                                   N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

              F. ÇELİK                                E. BAYRAKTAR                     A. DAVUTOĞLU                       M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı                           Ekonomi Bakanı

 

             T. YILDIZ                                      S. KILIÇ                              M. M. EKER                                H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı        Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

            M. GÜLER                                   C. YILMAZ                              Ö. ÇELİK                                  M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                              Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

 

                                         N. AVCI                               İ. YILMAZ                                 V. EROĞLU

                                 Millî Eğitim Bakanı                Millî Savunma Bakanı                 Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                M. MÜEZZİNOĞLU                                      B. YILDIRIM

                                                     Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Eki için tıklayınız.