29 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5202

Ekonomi Bakanlığının ekli listede belirtilen birimlerine bağlı 60 adet şube müdürlüğünün kapatılması; adı geçen Bakanlığın 1/7/2013 tarihli ve 45757 sayılı yazısı üzerine, 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                         S. KILIÇ                                              A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                            Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                               İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                          M. MÜEZZİNOĞLU                                                                     B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Liste için tıklayınız.