29 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN

İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 2 numaralı “Kullanılan Terimler” bölümünde yer alan “Basım Merkezi” terimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Basım Merkezi: Özellikleri Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen bandrollerin basımının yapıldığı Başkanlıkça uygun görülen tesislerdir.”

Tebliğ olunur.