23 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28744

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

TABAT VARLIKLARINI KORUMA KOMSYONLARI KURULU

VE ALIMA USUL VE ESASLARINA DAR YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/10/2011 tarihli ve 28088 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tabiat Varlklarn Koruma Komisyonlar Kurulu ve alma Usul ve Esaslarna Dair Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Blge komisyonlarnca; tabiat varlklar, sit alan tescili, derecelendirilmesi, sit alan gei dnemi koruma esaslar, kullanma artlar ve revizyonlarna ilikin alnan kararlara kar, dier kurum ve kurulular ile vatandalarca yaplan itirazlar deerlendirerek karar almak.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Merkez Komisyonu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr, toplantya katlan yelerin salt ounluu ile karar verir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Blge komisyonu, ilk toplantsnda yelerden birini bakan bir dierini bakan yardmcs olarak seer. Bakann katlamad hallerde bakan yardmcs, komisyona bakanlk eder. Bakanlka her yl Ocak aynda komisyon yelikleri yenilenir. Yeni yeler grevlendirilene kadar mevcut yeler grevine devam eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Blge komisyonlar, ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlan yelerin salt ounluu ile karar verir. Ancak karar yeter says drtten az olamaz. Kararlar; Kanun, ilgili mevzuat ve ilke kararlarndaki dayanaklar ile bilimsel gerekeleri belirtilerek yazlr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/10/2011

28088