22 Ağustos 2013 Tarihli ve 28743 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/132 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/134 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/135 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/136 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/137 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/138 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/139 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/140 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/141 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/142 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/143 Sayılı Kararı