22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743 (Mkerrer)

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/8/2013

Karar No : 2013/139

Konu : Krehir li, Mucur lesi, Yenice Mah. (295 ada 1 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 28/6/2013 tarih ve 5760 sayl yazsna istinaden;

1 zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye eker Fabrikas A.. adna kaytl Krehir li, Mucur lesi, Yenice Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 10.048,00 m2 yzlml 295 ada, 1 nolu parsele Konut D Kentsel alma Alan (E:0.90,Hmaks:9.50m.) fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Mucur Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii