22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743 (Mkerrer)

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/8/2013

Karar No : 2013/137

Konu : Mula li, Milas lesi, Gllk Beldesi

618 nolu parsel ve devletin hkm ve tasarrufundaki alanlar

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 28/6/2013 tarih ve 5757 sayl yazsna istinaden;

1 zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye Denizcilik letmeleri A.. adna kaytl Mula li, Milas lesi, Gllk Beldesi snrlar ierisinde yer alan 5.975,00 m yzlml 618 nolu parsel ile devletin hkm ve tasarrufundaki alanlara Yat Liman Alan (E=0,20; hmaks=6,50 m) fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Gllk Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii