22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743 (Mkerrer)

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/8/2013

Karar No : 2013/132

Konu : Kastamonu li, Takpr lesi, Ethem Mah. (164 ada 136 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 15/7/2013 tarih ve 6338 sayl yazsna istinaden;

1 Mlkiyeti zelletirme kapsam ve programnda bulunan Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A.. adna kaytl Kastamonu li, Takpr lesi, Ethem Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 83,681.64 m2 yzlml 164 ada 136 nolu parsele Konut Alan (Emsal:1.00, Hmaks: 5 kat), Dini Tesis Alan (Emsal:0.60, Hmaks: Serbest), Spor Tesis Alan, Sosyal Kltrel Tesis Alan (Emsal:0.60, Hmaks: 10.50 metre), Ticaret Alan (Emsal:1.00, Hmaks: 5 kat), Park Alan ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan, Kurulumuzun 3/5/2013 tarih ve 2013/79 sayl Karar ile onaylanan, 10/5/2013 tarih ve 28643 sayl Resm Gazetede yaymlanan, 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliine ilikin ask srecinde yaplan itirazlarn reddedilmesine;

2 Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Takpr Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.