22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2009/8)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2009/8)in 1 inci maddesindeki tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eya Tanm

Birim CIF Kymet

(ABD Dolar/Ton*)

1206.00.91.00.19

Dierleri

675

1206.00.99.00.19

Dierleri

675

1208.90.00.00.11

Ayiei tohumunun unu ve kaba unlar

675

1512.11.91.00.00

Ayiei tohumu ya

1.500

* Ton: Brt arlk

 

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 4 Ayn Teblie ekli Ek 1de yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Teblie ekli Ek 2 aadaki ekilde deitirilmitir.

EK II

GZETM BELGES BAVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1 Beyan sahibine ait imza sirklerinin asl veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatdan farkl ise vekletnamenin asl veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anlan belgelerin asllar ilk bavuruda verilir, bavuru sonulandrldktan sonra ilgilisine iade edilir. Mteakip bavurularda imza sahipleri deimedii srece anlan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildii ilk bavurunun tarihi ve evrak giri numaras bavuru formunda belirtilir.)

2 thal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturann 2 nsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farkl birim fiyatlar haiz rnler ayr kalemler olarak gsterilir. Her fatura kaleminin, rn tarif eden ak tanm, birim FOB fiyat, istatistik birim baznda miktar ve arl ayr ayr gsterilir. CIF teslim ekline gre dzenlenmi faturalarda sigorta ve navlun cretleri ayrca belirtilir.)

MADDE 6 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.