22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743 (Mkerrer)

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/8/2013

Karar No : 2013/143

Konu : Ankara Yenimahalle Akkpr ve Varlk Mah.

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 5/7/2013 tarih ve 6007 sayl yazsna istinaden;

1 Ankara li, Yenimahalle lesi, Varlk Mahallesi snrlar ierisinde bulunan 6250 ada 1 ve 2 no.lu parseller, 6243 ada 2 no.lu parsel ve Akkpr Mahallesi 5050 ada 4 no.lu parsel ve 1768 ada 82 ve 83 no.lu parsel snrlar ierisinde bulunan mlkiyeti Karayollar Genel Mdrl adna kaytl iken zelletirme kapsam ve programna alnan toplam yzlm 130.066,83 m2 olan sz geen parsellere ynelik Kentsel Servis Alan (E: 2.50 Hmaks: Serbest), Blge Park ve Spor Alan (E: 0.10 Hmaks: Serbest) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Ankara Bykehir Belediye Bakanl ve Yenimahalle Belediye Bakanlna gnderilmesine

karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii