22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743 (Mkerrer)

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/8/2013

Karar No : 2013/141

Konu : Denizli Sarayky Turan Mahallesi (ADA Tanmazlar)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 4/7/2013 tarih ve 5970 sayl yazsna istinaden;

1 Mlkiyeti, zelletirme kapsam ve programnda bulunan Ankara Doal Elektrik retim ve Ticaret A.. adna kaytl Denizli li, Sarayky lesi, Turan Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 84 ada 2 ve 19 nolu parseller, 100 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 11 nolu parseller, 102 ada 1 nolu parsel ile 285 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan toplam 97.307,23 m yzlml alana niversite Alan (Emsal:1.00, Hmaks: Serbest), Trafo Alan ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan, 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 Onaylanan imar plannn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Sarayky Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii