22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743 (Mkerrer)

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/8/2013

Karar No : 2013 /140

Konu : Batman li, Kozluk lesi, Bekirhan Beldesi (41 ve 296 nolu parseller).

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 20/6/2013 tarih ve 5471 sayl yazsna istinaden;

1 Mlkiyeti zelletirme kapsam ve programnda bulunan Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A.. (Gayrimenkul A..) adna kaytl Batman li, Kozluk lesi, Bekirhan Beldesi snrlar ierisinde yer alan 70.200 m2 yzlml 41 nolu parsel ile 5.674 m yzlml 296 nolu parsele Konut D Kentsel alma Alan (Emsal:0.50, Hmaks: 3 kat) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan, 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Bekirhan Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii