22 Ağustos 2013 Tarihli ve 28743 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın   Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/6)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


22/8/2013 tarihli ve 28743 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Millî Eğitim Bakanlığına Ait Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Tebliğler yayımlanmıştır.