16 Ağustos 2013 Tarihli ve 28737 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/5134    Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Gıda Güvenliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2013/5168    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilciliklerin Hizmet Binalarının Mülkiyet Haklarının Edinilebilmesine İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2013/5190    Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’te Değişiklik Yapılması Hakkındaki “1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararı”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5166    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Türkmenistan Maliye Bakanlığı Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

2013/5167    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Suudi Arabistan Krallığı, İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Mali İstihbarat Birimi (SAFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

2013/5185    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Danimarka Krallığı, Ağır Ekonomik ve Uluslararası Suçlar Devlet Savcılığı, Karapara Aklama Sekretaryası (Danimarka FIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar