16 Ağustos 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28737

ATAMA KARARLARI

             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/557

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Selim ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/8/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/558

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Ahmet ÖZDİNǒin atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

14/8/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı