16 Ağustos 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28737

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5153

Ekli “Finike Denizaltı Dağlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve 6771 sayılı yazısı üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

FİNİKE DENİZALTI DAĞLARININ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
OLARAK TESPİT VE İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi

MADDE 1 – (1) Ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Usul ve esaslar

MADDE 2 – (1) Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından hazırlanır. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlere ilişkin tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi ilgili bakanlıklar ve valiliklere aittir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Harita sınır ve koordinatları