16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS TUZ TEBL

(TEBL NO: 2013/48)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; gda olarak tketime uygun olan ilenmi tuzun ve yeralt kaynak tuzlarnn tekniine uygun ve hijyenik ekilde retilmesi, hazrlanmas, ilenmesi, muhafaza edilmesi, depolanmas, tanmas ve pazarlanmasn salamak zere bu rnlerin zelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, ambalajl olarak insan tketimine sunulan ilenmi tuzu ve yeralt kaynak tuzlarn kapsar.

(2) Bu Tebli, zel beslenme amal retilen tuzlar, sodyumu azaltlm potasyum ve benzeri ieren tuzlar kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Deniz tuzu: Deniz suyundan tekniine uygun olarak retilen tuzlar,

b) Gda sanayi tuzu: Gda sanayinde kullanlan, dorudan son tketiciye sunulmayan, iyotlu veya iyotsuz olarak retilen ilenmi tuzu veya yeralt kaynak tuzunu,

c) Gl tuzu: Gl suyundan tekniine uygun olarak retilen tuzlar,

) ri salamura tuzu: Dorudan son tketiciye sunulan, zellikle evlerde konserve, turu, salamura ve benzeri rnlerin yapmnda gda muhafaza amal kullanlan, iyot iermeyen ilenmi tuzu veya yeralt kaynak tuzunu,

d) lenmi tuz: Ana maddesi sodyum klorr olan ve insan tketimine uygun nitelikte retilen deniz, gl ve kaya tuzlarn,

e) Kaya tuzu: Yer altndaki tuz galerilerinden tekniine uygun olarak retilen tuzlar,

f) Sofra tuzu: Dorudan son tketiciye sunulan, ince tlm, iyotla zenginletirilmi, rafine edilmi veya edilmemi ilenmi tuzu,

g) Sofrada tme tuzu: Tketici tarafndan sofrada tlmek zere son tketiciye sunulan, kristal halde bulunan, iyot ilave edilmeyen ilenmi tuzu veya yeralt kaynak tuzunu,

) Yabanc madde: Tuz tanecikleri dnda gzle grlebilir her trl organik ve inorganik maddeleri,

h) Yeralt kaynak tuzu: Yeraltndan yeryzne kendiliinden kan sudan tekniine uygun olarak elde edilen tuzlar,

ifade eder.

rn zellikleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin zellikleri aada verilmitir:

a) Tuz yabanc madde iermez.

b) lenmi tuz rafine edilmeden veya ykanmadan piyasaya sunulmaz.

c) Yeralt kaynak ve deniz tuzlarnda rutubet miktar ktlece en ok % 2, dier tuzlarda % 0,5 olmak zorundadr.

) Yeralt kaynak ve kaya tuzlarnda kuru maddede sodyum klorr miktar en az % 97, dier tuzlarda % 98 olmak zorundadr.

d) lenmi tuzlarda asitte znmeyen madde miktar, ktlece en ok % 0,5 olur.

e) lenmi tuzlarda suda znmeyen madde miktar, ktlece en ok % 0,5 olur.

f) Sofra tuzu ile ilgili kurallar aada belirtilmitir:

1) Homojen olur ve tane bykl; gz akl 1000 m'lik elekten tamam, 210 m'lik elekten ise en ok % 20lik ksm geecek byklkte olur.

2) Sofra tuzuna 25-40 mg/kg orannda potasyum iyodat katlmas zorunludur. yot iin belirlenmi st limit + 3 mg/kg farkllk gsterebilir.

3) yot tketmemesi gereken kiiler iin iyotsuz sofra tuzu retimi yaplabilir.

g) Gda sanayi tuzu ile ilgili kurallar aada belirtilmitir:

1) yot eklenmesi zorunlu deildir.

2) yot eklenmesi durumunda sofra tuzu iin belirlenen zellikleri salar.

3) Perakende sat yerlerinde dorudan son tketiciye sunulamaz; ancak, tuz retim yerleri ve gda toptanclarnda sata sunulabilir.

) Yeralt kaynak tuzlar hari iri salamura tuzunun tane bykl, gz akl en az 6000 m'lik elekten tamam, 2000 m'lik elekten ise en ok %10luk ksm geecek byklkte olur.

h) Yeralt kaynak tuzlar hari sofrada tme tuzunun tane bykl, gz akl en az 4000 m'lik elekten tamam, 1000 m'lik elekten ise en ok %10luk ksm geecek byklkte olur.

) Bu Tebli kapsamnda kaynana gre retilen tuzlar birbirleri ile kartrlarak piyasaya sunulamaz.

i) Corafi iaretten doan haklara aykr olmamak koulu ile blgesel ve yresel adlar ile bilinen tuzlar bu adlar ile retilebilir.

j) Yer alt kaynak tuzlar sadece iri salamura tuzu, gda sanayi tuzu ve sofrada tme tuzu olarak piyasaya sunulur.

Katk maddeleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde kullanlan katk maddeleri, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Bulaanlar

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki bulaanlarn miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bulaanlar Ynetmeliinde yer alan hkmlere ve EK-2de belirtilen bulaan miktarlarna uygun olur.

Hijyen

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda Hijyeni Ynetmelii ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin ambalajlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

(2) yot ilave edilen tuzda iyot kaybn engelleyecek ambalaj materyali kullanlr.

Etiketleme

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin etiketi; 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmlere ve aadaki hkmlere de uygun olur:

a) yotlu tuzda, Ek-1de yer alan sembol kolay grnen boyutta ve rn ad ile ayn yzde bulunur.

b) yot ilave edilen tuzun etiketinde tavsiye edilen tketim tarihi belirtilir.

c) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde rnn ileme teknii etiket zerinde yer alr.

) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler etiketi zerinde tuzun kullanm amacna gre sofra tuzu, sofrada tme tuzu, iri salamura tuzu ve gda sanayi tuzu olarak adlandrlr. Bunun yannda tuzun elde edildii kaynak deniz tuzu veya deniz tuzundan retilmitir, kaya tuzu veya kaya tuzundan retilmitir, gl tuzu veya gl tuzundan retilmitir ve yeralt kaynak tuzu veya yeralt kaynak tuzundan retilmitir. eklinde belirtilir.

d) Sofra tuzu ile ilgili kurallar aada belirtilmitir:

1) rn ad iyotlu sofra tuzu olarak belirtilir.

2) Etiketinde kullanm bilgisi olarak serin, kuru ve ksz ortamda az kapal olarak muhafaza edilmelidir. ifadesi yer alr.

3) Net miktar 3000 gyi gemez.

4) yot tketmemesi gereken kiiler iin retilen iyotsuz sofra tuzunda ambalaj bykl 250 gyi gemez. Etiket zerinde, ambalajla kontrast tekil edecek renkte rn ad olarak iyotsuz sofra tuzu ifadesi yer alr.

e) Gda sanayi tuzu ile ilgili kurallar aada belirtilmitir:

1) Etiket zerinde Gda sanayi iin retilmitir. ifadesi rn adyla birlikte ve ambalajla kontrast tekil edecek renkte yer alr.

2) yot ilave edilip edilmedii etiket zerinde belirtilmelidir. yot ilave edilen gda sanayi tuzlarnda iyotlu gda sanayi tuzu ifadesi yer alr.

3) Net miktar en az 10 kg olur.

f) ri salamura tuzu iin net miktar en az 1500 g olur.

g) Sofrada tme tuzun etiketi zerinde ambalajla kontrast oluturacak ekilde iyot ilave edilmemitir. ifadesi yer alr.

) Sofrada tme tuzu iin net miktar 500 gyi gemez.

h) Bu Tebli kapsamnda piyasaya arz edilen rnlerin etiketlerinde tuzun kaynandan kaynaklanan bir stnlk ibaresi yer alamaz.

) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin etiketi zerinde tuzu azaltn, salnz koruyun. ibaresine yer verilir.

Tama ve depolama

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin tanmas ve depolanmasnda, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinin gdalarn tanmas ve depolanmas ile ilgili hkmlerine uyulur.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden numune alnmas ve analizleri, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine uygun olur.

Avrupa Birliine bildirim

MADDE 13 (1) Bu Tebli 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayl Resm Gazetede yaymlanan Teknik Mevzuatn ve Standartlarn Trkiye ile Avrupa Birlii Arasnda Bildirimine Dair Ynetmelik hkmlerine gre Avrupa Birlii Komisyonuna bildirilmitir.

Karlkl tanma

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmleri Avrupa Birlii yesi bir lkede yasal olarak retilmi veya yasal olarak serbest dolama girmi rnlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bakanlk, birinci fkrada belirtilen rn, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Dzenlenmemi Alanda Karlkl Tanma Ynetmeliinin nc Blmnde belirtilen usul ve esaslara uyarak deerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebli ile aranan koruma dzeyini edeer lde salamadn tespit ederse rnn piyasaya arzn yasaklayabilir, koula balayabilir veya piyasadan geri ekilmesini veya toplatlmasn isteyebilir.

dari yaptrm

MADDE 15 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 16 (1) 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Tuz Teblii (Tebli No: 2007/53) yrrlkten kaldrlmtr.

Uyum zorunluluu

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri bu Tebliin yaym tarihinden itibaren bir yl ierisinde bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri